×
Arbejde ved en computer

Indsatsområder

Tilbudsopfølgning:

Projektselektering:

Skal More2offer hjælpe med projektselektering, kræves der abonnement på en projektportal. Dette handles og aftales med en udbyder uafhængig af More2offer.